17.01.2023 r. wprowadzono nową wersję systemu z następującymi zmianami:

  • Poprawiono tooltipy w widoku raportu,
  • dodano komunikat dla potwierdzenia masowych akcji na użytkownikach,
  • dodano komunikat dla niezapisanych wniosków w raporcie,
  • wykonano drobne poprawki dla osób korzystających z czytników ekranu,
  • dodano inne drobne poprawki dla obsługi tłumaczeń,
  • poprawiono  aktualności na stronie głównej JSA.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).