10.05.2022 r. wprowadzono nową wersję systemu z następującymi zmianami:

  • Dodano ankietę badawczą dla użytkowników systemu;
  • Naprawiono błąd widoczności użytkowników dla administratorów POL-on;
  • Poprawiono kod tłumaczenia;
  • Zaktualizowano biblioteki;
  • Naprawiono błąd powodujący brak raportu ;
  • Zaktualizowano komponenty Azure Microsoft.

Prosimy pamiętać, aby odświeżyć okno przeglądarki po aktualizacji systemu (zalecamy naciśnięcie klawiszy klawiatury CTRL+F5 lub dla CMD+R).