Promotor

Administracja

Do czego służy opcja Autouzupełnianie jako promotor?

Jak założyć konto dla Promotora, który nie jest zatrudniony na żadnej, w tym naszej, uczelni?

Jak założyć na naszej uczelni konto dla Promotora zatrudnionego w innej instytucji?

Badania

Jak poprawnie uzupełnić pole Promotor (Recenzent) w metryce badania?

Kto jest decydentem jeśli chodzi o uznanie/nieuznanie pracy za plagiat?

Pytania merytoryczne do MNISW

Czy każdy promotor musi być wprowadzony do rejestru pracowników w POL-on 2.0?