1. Promotor nigdy nie był w żadnym stosunku pracy na naszej uczelni.

Promotor nie musi posiadać konta na naszej uczelni. Podczas zakładania badania należy wskazać uczelnię, na której jest on aktualnie zatrudniony i wskazać jego nazwisko. Będzie on widział badanie na koncie w kontekście swojej uczelni.

2. Promotor zatrudniony na naszej uczelni w stosunku pracy innym niż umowa o pracę.

Obecnie w systemie POL-on 2.0. każdy pracownik posiada swój numer UID, także taki zatrudniony na inne rodzaje umowy. Zakładając konto takiemu Promotorowi należy wprowadzić jego numer UID POL-on 2.0. z naszej uczelni.