Dostęp do pracy dyplomowej oraz wyników jej badania ma Promotor pracy dyplomowej i to on uznaje czy praca jest plagiatem czy też nie, ostateczna decyzja należy do niego.
System JSA służy jedynie jako wsparcie pracy weryfikacyjnej promotora.