Badanie

Badania

Czy JSA sprawdza również nagłówki i stopki w badanych plikach?

Dlaczego przycisk „Nowa próba” nie działa?

Czy rozszerzenie pliku ma wpływ na wynik badania antyplagiatowego?

Czy prace zawierające inne elementy niż tekst (filmy, obrazy, rysunki techniczne czy nuty) też będą badane w systemie JSA?

Jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który mogę załączyć do badania?

Czy na formularzu badania będą pobierane dane z systemu POL-on?

Czym różnią się badanie i próba?

Ile razy można badać pracę dyplomową?

Jak rozpocząć badanie pracy dyplomowej?

Pytania merytoryczne do MNISW

Czy każdorazowe odesłanie pracy do poprawy wymaga udokumentowania tego faktu w aktach studenta?