Przycisk „Nowa próba” może być wyłączony w przypadku, gdy Administrator systemu wprowadził zmiany w Ustawieniach dla instytucji/jednostki.

Dotyczy to zmian takich jak: dodanie wykluczeń tekstu, zmiana poziomu podobieństwa, zmiana domyślnych parametrów wyniku. W takim wypadku mogą Państwo ponownie założyć badanie dla danej pracy, gdyż jest to uzasadnione zmianą ustawień.