System w procesie ekstrakcji tekstu z załączonych plików wycina treść zawartą w nagłówkach i stopkach dla plików .docx i .odt, dzięki czemu nie są one brane pod uwagę podczas badania antyplagiatowego.