Prace w procesie poprawiania nie muszą być dokumentowane. W teczce studenta należy zamieścić jedynie ostatni, zaakceptowany raport.