Tak. Wynik badania tego samego tekstu w różnych rozszerzeniach może wykazać różnice szczególnie w części statystycznej ale także w wynikach PRP. Wynika to z różnego przetwarzania (parsowania) tekstu przez narzędzia użyte w algorytmie detekcji. Najbardziej widoczne różnice można zauważyć pomiędzy wersją doc(x) a pdf. Z tego powodu zalecamy instytucjom ujednolicenie formatu prac dyplomowych do jednego rozszerzenia plików.