Promotor spoza uczelni

Administracja

Jak założyć konto dla Promotora, który nie jest zatrudniony na żadnej, w tym naszej, uczelni?

Jak założyć na naszej uczelni konto dla Promotora zatrudnionego w innej instytucji?

Badania

Jak poprawnie uzupełnić pole Promotor (Recenzent) w metryce badania?

Pytania merytoryczne do MNISW

Czy każdy promotor musi być wprowadzony do rejestru pracowników w POL-on 2.0?