Użytkownicy, którzy dotychczas mieli uprawnienia na wydział (Jednostkę) stale będą takie posiadać.

Wydziały zostaną w JSA w nowej, technicznej formie (takiej, jak przewidywana w POL-on 2.0). Będą one jednak nieaktywne.

Każdorazowo przy logowaniu Administratora POL-on jednostki będą uaktualniane do schematu, który obowiązuje w Instytucji w systemie POL-on.