Użytkownicy, którzy dotychczas mieli uprawnienia na wydział (Jednostkę) stale będą takie posiadać.

Wydziały zostaną w JSA w nowej, technicznej formie (takiej, jak przewidywana w POL-on 2.0). Będą one jednak nieaktywne.

Dla wygody Administratorów udostępniliśmy masowe akcje na użytkownikach, które umożliwiają szybkie i wygodne wprowadzenie zmian ustawień użytkownikom.