Lista jednostek organizacyjnych w systemie JSA pochodzi z systemu POL-on.

Struktura techniczna Instytucji z POL-on zostanie automatycznie odzwierciedlona w JSA dopiero po zalogowaniu się do systemu Administratora POL-on (automatyczne aktualizowanie). Oprócz aktualnej struktury Instytucji, w JSA widoczne będą także stare jednostki (utworzone w POL-on przed 1.10.2019). Będą one oznaczone dopiskiem „(nieaktywne)” ale w systemie JSA będą działały tak samo jak te, nowe techniczne jednostki.

Dla wygody Administratorów udostępniliśmy masowe akcje na użytkownikach, które umożliwiają szybkie i wygodne wprowadzenie zmian uprawnień użytkownikom na nowej strukturze Instytucji.