zmiany organizacyjne

Dostosowanie do POL-on 2.0

W POL-on 2.0 nie będziemy mieć wydziałów. Co zrobić z uprawnieniami użytkowników w JSA?

Co stanie się z użytkownikami, którzy mają rolę w ramach wydziału?

Jak będzie wyglądała nowa struktura Instytucji?