Raporty

Raporty

Jestem Promotorem pracy, ale nie widzę raportu na swojej liście badań.

Czy istnieje możliwość wydruku wyniku badania pracy?

Jak należy interpretować wyniki badania?