Instrukcja jak rozumieć wynik badania znajduje się tutaj.