Należy się upewnić czy wprowadzając badanie tj. podczas uzupełniania metryki dane promotora zostały wpisane z uwzględnieniem poprawnego kontekstu logowania. Podczas zakładania badania i wypełniania metryki wybór Instytucji Promotora skutkuje pełnymi uprawnieniami do pracy na raporcie na tym koncie, które zarejestrowane jest w wybranym kontekście.

Tzn. że jeżeli Promotor posiada konto w kontekście instytucji A i instytucji B, zaś w metryce umieszczony jest jako promotor z instytucji A, to możliwość wykluczania fragmentów i akceptowania raportu będzie posiadał jedynie po zalogowaniu się w kontekście instytucji A.