Tak, istnieje możliwość wydrukowania wyniku w wersji ogólnej, która nie zawiera treści pracy badanej oraz wersji szczegółowej, która będzie zawierała (w zależności od wybranych elementów) tekst z uwzględnioną analizą tekstu.