Raport szczegółowy

Pytania merytoryczne do MNISW

Jak poprawnie uzupełnić teczkę studenta? Ile i jakich wydruków należy w niej umieścić?

Raporty

Czym różni się raport ogólny od szczegółowego i który z nich jest ważniejszy?

Czy istnieje możliwość wydruku wyniku badania pracy?