Nie ma podstawy prawnej dla wymogu przechowywania raportu z JSA w teczce studenta. Mimo to Ministerstwo Edukacji i Nauki zaleca przechowywanie raportów z JSA w uczelnianej bazie pisemnych prac dyplomowych.