Raport ogólny jest widokiem podsumowującym wynik badania, zaś raport szczegółowy uwzględnia analizę tekstu pracy uwzględniającą wszystkie widoki analizy tekstu i podobieństwa, które zostały wybrane podczas generowania wydruku. Decyzję o tym, który raport jest potrzebny, każdorazowo podejmuje użytkownik. Raport ogólny po zaakceptowaniu badania antyplagiatowego, wedle wytycznych Ministerstwa powinien znaleźć się w teczce studenta.