PDF

Badania

Nie udaje mi się załączyć do badania pliku pdf, dlaczego?

Czy rozszerzenie pliku ma wpływ na wynik badania antyplagiatowego?