Wynik badania

Badania

Założone badanie zakończyło się błędem. Co mam teraz zrobić?

Kto jest decydentem jeśli chodzi o uznanie/nieuznanie pracy za plagiat?