Próba

Badania

Czym różnią się badanie i próba?

Ile razy można badać pracę dyplomową?

Pytania merytoryczne do MNISW

Czy każdorazowe odesłanie pracy do poprawy wymaga udokumentowania tego faktu w aktach studenta?