zmiany organizacjne

Dostosowanie do POL-on 2.0

Dlaczego pośród jednostek widzę takie z dopiskiem [nieaktywne]?

Do POL-on 2.0 wprowadzamy nową strukturę opartą na jednostkach technicznych. Co, w kontekście JSA, będzie to dla nas oznaczało?