Jeżeli wcześniej posiadali Państwo rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie POL-on, jednak przy ostatnim logowaniu system poinformował, że nie mają Państwo uprawnień, a na adres mailowy przyszedł e-mail z linkiem do nadania hasła do konta JSA, oznacza to, że prawdopodobnie utracili Państwo rolę INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie POL-on, a co za tym idzie, automatycznie utracili także rolę Administracja POL-on w systemie JSA. Pozostałe role, o ile takie były nadane, pozostały i posiadają Państwo wciąż dostęp do JSA, jednak poprzez bezpośrednie logowanie.

W związku z migracją danych do systemu POL-on 2.0 i wyłączeniem w nim usługi logowania lokalnego, logowanie do systemu JSA za pośrednictwem opcji „Logowanie POL-on” również zostaje wyłączone.