POL-on

Administracja

Nie mogę już logować się jako Administrator POL-on lub system twierdzi, że nie mam uprawnień

Badania

Czy na formularzu badania będą pobierane dane z systemu POL-on?