Wraz z wersją systemu v1.0.9 wprowadzono tzw. filtry domyślne, które pozwalają na bardziej efektywną pracę na badaniach, których dane uległy zmianie w ciągu ostatnich 30 dni. Jeżeli użytkownik chce znaleźć starsze badanie wystarczy zmienić filtrowanie po dacie ostatniej zmiany. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie o liście badań.