Nie ma możliwości usunięcia konta raz utworzonego w systemie JSA.
W przypadku błędnego wprowadzenia danych użytkownika Administrator może je edytować. Należy jednak pamiętać, że jeżeli edycja miała miejsce przed aktywacją konta wymagane jest dodatkowo wygenerowanie „Ponownego żądania aktywacji”.