Aby wyświetlić listę studentów podczas wypełniania metryki należy poprawnie wybrać jednostkę oraz kierunek, na który uczęszcza autor pracy dyplomowej.

Jeżeli pomimo poprawnego wyboru kierunku nazwisko nie wyświetla się, należy zwrócić się do Administratora POL-on na swojej uczelni z pytaniem, czy student jest poprawnie wprowadzony do systemu POL-on i posiada status aktywnego.

W takim wypadku można też wprowadzić dane autora ręcznie przy zaznaczeniu opcji „Autora nie ma w POL-on”.