Tak. W wersji systemu 0.2.26 wdrożonej w dniu 19.03.2019r. wprowadziliśmy podgląd treści fragmentu źródłowego. Widok ten jest dostępny dla promotora, recenzenta badanej pracy dyplomowej oraz dla użytkownika z rolą „Podgląd”.