Prace zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają badaniu antyplagiatowemu.

Ich treść przechowywana będzie w bazie jedynie razem z raportem antyplagiatowym, zaś dostęp do niej będą mieli jedynie promotorzy pracy, posiadający do tego uprawnienia.