Prace zawierające informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych nie podlegają sprawdzaniu w JSA.