Pisemna praca dyplomowa to ostatnia wersja pracy przekazana przez studenta do obrony, w której to zawierają się również pisemne opisy do prac artystycznych takich jak rzeźba, utwór czy inne dzieło.