Tak, prace napisane w języku obcym również można i należy poddawać badaniu w systemie.

Podczas zakładania metryki należy wybrać język, w którym napisana została praca (aktualnie są to następujące języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, rosyjski, ukraiński, włoski oraz możliwość wybrania wartości „inny”).