Tak, pod warunkiem, że plik zostanie poprawnie przygotowany.

Należy upewnić się, że ustawiono prawidłowe kodowanie (UTF8) i wybrano właściwą czcionkę do prezentacji znaków. Ze względu na dużą liczbę potencjalnie prawidłowych rozwiązań należy przeprowadzić samodzielny test jakości wygenerowanego dokumentu. W tym celu należy otworzyć wygenerowany dokument np. PDF w czytniku takich dokumentów, następnie zaznaczyć fragment treści pracy dyplomowej zawierający polskie znaki diakrytyczne, skopiować go i wkleić do najprostszego edytora tekstowego np. Notatnika. Jeśli znaki diakrytyczne pozostały we wklejonym fragmencie oznacza to, że zastosowany sposób kodowania i kompilacji dokumentu jest prawidłowy.