Nie. Na dzień dzisiejszy system JSA nie posiada funkcjonalności, która umożliwiałaby przesłanie pracy do repozytorium ORPPD.

Prace badane w systemie nie są również w żaden sposób zapisywane w bazach referencyjnych, a więc badając plik w nowej próbie system nie wykaże autoplagiatu do poprzedniej próby (do momentu opublikowania pracy w Internecie lub przesłania do ORPPD praca nie wchodzi w skład tekstów, do których porównywane są pliki).