Tak. Badania zlecone poprzez REST API  są widoczne w interfejsie JSA.