Tylko Administrator systemu JSA może utworzyć nowe konto dla użytkownika i nadać mu uprawnienia w obrębie danej instytucji. Jest nim Administrator instytucji (rola „INST_ADM” lub „INST_NAUK_ADM” w systemie POL-on) lub Administrator JSA (rola „Administracja” w systemie JSA).