Błędne dane

Raporty

Zauważyłem błąd w nazwisku Autora pracy, ale nie mogę wprowadzić poprawki.

Raport został zaakceptowany, jednak okazało się, że metryka zawiera błędy. Co w takim wypadku?