Błąd

Badania

Założone badanie zakończyło się błędem. Co mam teraz zrobić?

Raporty

Zauważyłem błąd w nazwisku Autora pracy, ale nie mogę wprowadzić poprawki.